சமீப பதிவுகள்

கிலாஃபத் ஊழலை எங்ஙனம் எதிர்கொள்ளும்?

ஊழலில் பிரச்சனை என்னவென்றால் அது அரசியல் செயலாக்க அமைப்பு மற்றும் அதிகாரத்திலுள்ள ஆட்சியாளர்கள் இவை இரண்டினாலும் வளர்க்கப்படுகிறது. அதிபர்கள் தண்டனை பெறுவதிலிருந்து பாதுகாக்க முடியாத வகையில் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் சட்டத்தை கொண்ட அரசியல் செயலாக்க அமைப்பை நிறுவுவதன் மூலமும் இஸ்லாமிய அரசானது நேர்மை மற்றும் நாணயம் ஆகியவை தேசத்தில் எப்போதும் மிக உயரிய நிலையில் வைத்திருப்பதற்கு உறுதி செய்யும். நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுடைய வழிமுறையை பின்பற்றி பணக்காரர் மற்றும் ஏழை ஆகிய இருவரின் மீதும் [...]

கிலாஃபத்தில் அரசியல் கட்சிகள் இயங்க முடியுமா?

ஆம். தற்காலத்தில் முஸ்லிம் உலகெங்கும் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய பிரமுகர்களை அதிகாரத்திற்கு கொண்டு சென்று அதன் மூலமாக ஊழல்களில் ஈடுபட்டு மக்களுடைய இழப்பில் தங்களுடைய செல்வங்களை அதிகரித்து கொள்ளும் ஒரே நோக்கத்தில் இயங்கி வருகின்றன. அரசாங்கத்தில் உள்ள இதுபோன்ற ஊழலுற்ற அரசியல்வாதிகள் ஆளில்லா விமான தாக்குதல் நடத்த அனுமதிப்பதன் மூலமும் மக்களை புறக்கணிப்பது மற்றும் ஊழல்களில் ஈடுபடுவதின் மூலம் மக்களின் மீது நசுக்கும் வறுமையை ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் தங்களுடைய மக்களை கொல்வதற்கு அனுமதிக்கின்றனர். இஸ்லாத்தில், அரசியல் என்பது [...]

கலீஃபா தண்டனை பெறுவதிலிருந்து விளக்கு அளிக்கப்பட்டவராக இருக்க முடியுமா?

இஸ்லாம் சட்ட விதிமுறையில் அதாவது ஷரீ’ஆவில் திடமான நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளது. கலீஃபா உட்பட கிலாஃபத்தில் யாரும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்க முடியாது அல்லது தண்டனை பெறுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்றவராகவும் இருக்க முடியாது.