சமீப பதிவுகள்

முதலாளித்துவம் ஐக்கிய ராஜியத்தின் (United Kingdom) மக்களை பெரும் ஆதிர்ச்சில் ஆழ்த்தியுள்ளது, மரணம் அடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை இன்னுமும் தொடர்கின்றது

முதலாளித்துவ அமைப்பு  தன் சுயநலத்திற்காக, பெரும்பான்மையான மக்களின் விவகாரங்களில் அக்கறை செலுத்துவது இல்லை. பெரும் முதலாளிகள் மென்மேலும் செல்வதை அதிகரித்து கொள்வதற்கு தேவைப்படும் அளவிற்குமட்டுமே கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகள் மக்களுக்கு ஆளிக்கப்படுகின்றது. சில நேரங்களில் முதலாளித்துவ அமைப்பின் தோல்வியை மறைப்பதற்காக, இந்த அமைப்பின் மீது மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை மேம்படுத்த, மக்களின் முழு பார்வையும் அரசின் மீது உள்ள போது, அரசு மக்களின் ஒருசில தேவைகளை துரிதமாக செயல்படுத்தி மக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டுஎடுக்க முற்படும். அனால் [...]

சஹித் புர்ஹான் வணியின் ஒர் ஆண்டு நிறைவு நாள்

ஒரு நேர்மையான தலைமைத்துவம், காஷ்மீர் விடுதலைக்காக நமது விருப்பத்துடன் தயாராக காத்திருக்கும் ஆயுதப்படைகளை அணிதிரட்டி ஜிகாத் மேற்கோண்டிருக்கும். புர்ஹான் வணி சஹிதாக்கப்பட்டு ஒர்ஆண்டு நிறைவுப்பெறுகிறது. துணிச்சல்சமிக்க இளம் விடுதலை போராளி புர்ஹான் வணி, ஜூலை 8, 2016 வெள்ளிக்கிழமையண்று, இந்திய படைகளைல் சஹிதாக்கப்பட்டார். அதணைத்தொடர்து ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்யில் தொடர்ச்சியான வேலைநிறுத்தம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடித்தன, இதணைக்கட்டுப்படுத்த கொடுங்கோள் இந்தியப் படைகள் 53 நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது மேலும் பிலட் துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி பலரை உனமாகவும், குருடர்களாகவும் [...]

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில்லான மோதல்கள்

இந்திய துணைக்கண்டத்தை ஆக்கிரமித்திருந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சி, 1947ல் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் என இருநாடுகளாக பிரித்தது. பிரிக்கப்பட்ட இரு நாடுகளின் ஏற்படும் ஒரே பிரச்சனை காஷ்மீர் ஆகும். காஷ்மீர் பிரச்சனையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவின் அரசியல் நிலைபாடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. அதாவது, காஷ்மீரை இருபகுதிகளாக பிளவுபடுத்தியபோதிலும் இந்த பிரச்சனை இன்னமும் விவாதிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவுக்கு ‘ஜம்மு – காஷ்மீர்” (ஜம்மு, காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் லடாக்) மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு ‘ஆசாத் காஷ்மீர்” மற்றும் ‘கில்கிட்”. அமெரிக்காவின் [...]